Vyhľadanie servisnej zákazky

Vyhľadanie servisnej zákazky:    

Číslo zákazky nájdete v hornej časti vášho dokladu o príjme prístroja do servisu. Je potrebné zadať celé 7-miestne číslo.Tlačidlom Vyhľadaj aktivujete zobrazenie údajov o vašej servisnej zákazke.

Komentár pre stavy zákazky

prijatá
Prístroj bol prijatý do servisu, prebieha diagnostika a vykonávajú sa potrebné servisné úkony.

vyhotovené
Prístroj je opravený a pripravený na odovzdanie zákazníkovi. Dátum servisného záznamu udáva termín dokončenia opravy.

vydané
Opravený prístroj bol odovzdaný zákazníkovi, alebo odoslaný poštou, resp. kuriérskou službou.

čaká na náhr. diely
Závada prístroja bola diagnostikovaná a čaká sa na objednané náhradné diely, potrebné pre opravu. Dátum servisného záznamu udáva, kedy bola vykonaná diagnostika a objednané náhradné diely.

čaká na odsúhlasenie
Servisné úkony budú pokračovať až po odsúhlasení ceny opravy zákazníkom. Keď nebude cena odsúhlasená, ukončí sa zákazka bez opravy.

ukončené bez opravy
Prístroj je neopraviteľný, alebo oprava je nerentabilná. Prípadne nebola oprava vykonaná na želanie zákazníka, alebo z dôvodu neodsúhlasenia ceny opravy zákazníkom. Neopravený prístroj je pripravený na odovzdanie zákazníkovi.